Rodo

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO* - informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

DINO PARK s.c. Katarzyna i Jacek Wiśniewscy & Leszek Sidorowicz s.c., 82-200 Malbork, ul.Toruńska 61, NIP 579-21-87-702

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe oraz realizacja świadczonych przez administratora danych usług.

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych skutkować może brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej oraz realizacji usług świadczonych przez administratora danych.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych osobowych dostępna jest u pracowników administratora danych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

TOP