REGULAMIN PARKU

Regulamin parku

Na terenie naszego parku czeka na Państwa moc atrakcji. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu ogólnie przyjętych norm i zasad. W obawie przed narażeniem Państwa życia lub zdrowia uprzejmie prosimy o zastosowanie obowiązującego na terenie Dino Parku regulaminu.

 1. Parking jest bezpłatny (niestrzeżony).
 2. Zabrania się pozostawiania zwierząt w pojeździe.
 3. Park nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie.
 4. Parkowanie pojazdu dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach parkingowych.
 5. Bilet przeznaczony jest do jednorazowego wstępu na teren Dino Parku i traci swoją ważność po opuszczeniu obiektu.
 6. Na terenie parku przebywać można wyłącznie w godzinach otwarcia.
 7. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.
 8. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie parku osobom będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków, w innym przypadku zostaną one wyproszone z obiektu.
 9. Należy stosować się do poleceń personelu.
 10. Dozwolone jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach parku.
 11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren parku.
 12. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie na teren parku rowerów, hulajnóg, skuterów, deskorolek itd.
 13. Dino Park nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty.
 14. Rodzice i opiekunowie grup zorganizowanych proszeni są o nadzór nad swoimi podopiecznymi.
 15. Odwiedzający mogą korzystać z dostępnych w parku atrakcji zgodnie z ich przeznaczeniem.
 16. Wszelkie urządzenia w parku są starannie konserwowane i nadzorowane. Jeśli pomimo to użytkownik poniósł niezawinioną szkodę (materialną, osobistą lub inną), powinien zgłosić ten fakt w biurze lub pracownikom obsługi.
 17. Zabrania się wchodzenia na zaplecza wybiegów dla zwierząt oraz wrzucania do klatek i wybiegów wszelkich przedmiotów.
 18. Bezwzględnie zabrania się karmienia zwierząt, z wyjątkiem karmy udostępnionej na terenie parku lub po uzgodnieniu z obsługą.
 19. Zabrania się straszenia, drażnienia i płoszenia zwierząt.
 1. W przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. silny wiatr, burza, słaba widoczność, ze względu na bezpieczeństwo lub niedyspozycyjności maszyn (np. konserwacja), zastrzegamy sobie prawo do czasowego unieruchomienia wybranych atrakcji. Za tego typu sytuacje nie przewiduje się całkowitego ani częściowego zwrotu uiszczonej za wstęp opłaty.
 2. Cena biletów nie jest uzależniona od dostępności wolnych miejsc na atrakcje.
 3. W przypadku przerwy w dostawie prądu uniemożliwiającej korzystanie z atrakcji również nie przewiduje się zwrotu kosztów pobytu w parku.
 4. Palenie papierosów dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
 5. Zdjęcia wykonane na terenie parku mogą służyć wyłącznie w celach prywatnych. Zabrania się wykorzystywania zdjęć w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej, pisemnej zgody zarządcy obiektu.
 6. Dzieci do 3 roku życia wchodzą na teren parku bezpłatnie (wymagany dokument potwierdzający wiek dziecka)
 7. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 13 i rencistom (wymagana legitymacja)
 8. Zniżkę na bilet wstępu można otrzymać za okazaniem karty mieszkańca Malborka (nie obowiązuje weekendów i świąt), lub karty dużej rodziny.
 9. Wejście na wysokie trasy parku linowego możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem parku.
 10. Osoby wchodzące na teren Dino Parku mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring oraz fotografowanie (a w przypadkach przewidzianych prawem – udziela ją właściwa osoba uprawniona, np. przedstawiciel ustawowy) na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Dino Parku dla celów marketingowych (art. 81 prawa autorskiego). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audiowizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie parku, w tym w sieci Internet i na portalach społecznościowych. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.